Eurowolontariat -

Na pomoc ofiarom wojen

Możesz wspierać dzieci, które zostały ranne podczas konfliktów wojennych lub kataklizmów – i pracować w międzynarodowym środowisku wolontariuszy.


W “Międzynarodowej Wiosce Pokoju” (Friedensdorf International) w Oberhausen leczy i rehabilituje się dzieci, które zostały ranne w wyniku działań wojennych bądź kataklizmów. Trafiają tu dzieci, które wyszły już ze szpitala, ale potrzebują czasu na rekonwalescencję.

Wioska pomaga ok. 1000 poszkodowanym na rok. Wolontariusze sami decydują, co będą robić. Do wyboru: praca w domu opieki dla dzieci, rehabilitacja, pomoc w kuchni/sprzątanie, prowadzenie zajęć edukacyjnych, staż w dziale PR. Staże wolontariackie związane z pracą z dziećmi trwają min. pół roku. W innych obszarach mogą być to krótsze projekty (od 3 miesięcy). Godziny pracy różnią się w zależności od projektu – często jednak jest to praca zmianowa.

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz prawo do urlopu (w zależności od długości trwania projektu). Wymagana jest znajomość języka niemieckiego.

Więcej informacji:
https://friedensdorf.de/so-koennen-sie-helfen/praktikum-im-friedensdorf/

stopka strony