Eurowolontariat -

Alliance of European Voluntary Service Organisations

Na kilkanaście dni stajesz się członkiem jedynej w swoim rodzaju wielonarodowej i wielojęzycznej grupy. Organizacje zrzeszone w sieci Alliance dbają, by skład workcampów był różnorodny: nie więcej niż dwie osoby w grupie pochodzą z tego samego kraju.


Alliance of European Voluntary Service Organisations to sieć kilkudziesięciu sprawdzonych organizacji organizujących krótkoterminowe projekty wolontariackie na całym świecie. Jedynym polskim członkiem sieci jest Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu (SPW) z Warszawy.

Na workcamp można wyjechać już od 14 roku życia (za zgodą rodziców), nie ma górnego limitu wiekowego. Wolontariusze pracują zazwyczaj pięć dni w tygodniu, po około siedem godzin dziennie. Można wyjechać do wielu krajów na całym świecie.

Koszt udziału w workcampie wynosi 350 zł. Wolontariusze mają zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie, transport należy zorganizować we własnym zakresie.

Więcej informacji w bazie grantów EurodeskPolska.

stopka strony