Eurowolontariat -

Pomóż bezdomnym w Edynburgu

Ten wolontariat to świetna oferta dla osób poszukujących projektów długoterminowych. Wyjechać możesz na 6 lub 9 miesięcy.


Organizacja Edinburgh Cyrenians niesie pomoc bezdomnym, uzależnionym, wykluczonym społecznie. Poszukiwani są wolontariusze do dwóch społeczności – jednej w centrum Edynburga, drugiej na farmie poza miastem. Każdy ośrodek gości 8 podopiecznych (w wieku 16-30 lat) i 6 wolontariuszy, którzy razem mieszkają i pracują w ramach wspólnoty.

Możesz wyjechać na 6 lub 9 miesięcy. Zgłoszenia przyjmowane są od osób w wieku od 16 do 30 lat. Organizacja poprosi cię o referencje i zaświadczenie o niekaralności. Wymagana jest również dobra znajomość języka angielskiego.

Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Otrzymasz też cotygodniowe kieszonkowe, urlop po przepracowaniu 3 miesięcy oraz referencje.

Organizator przyjmuje aplikacje przez cały rok.

Więcej informacji:
http://cyrenians.scot/volunteer/volunteering-residential-communities-2/

stopka strony