Publicystyka journalism

Felietony, Wywiady, Reportaże


Małgorzata Bobrowska_Bezlik.JPG

Przyszłość planety w naszych rękach

Daria Nawrot,

O zaangażowaniu młodzieży w ochronę środowiska i znaczeniu inicjatyw lokalnych Daria Nawrot rozmawia z Małgorzatą Bobrowską – koordynatorką projektu „Eco Heroes” realizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.... »

Alina Fegler-Kotkiewicz.jpg

Razem przeciw wykluczeniu

Daria Nawrot,

O potrzebie walki ze stereotypami, przeciwdziałaniu mowie nienawiści i znaczeniu edukacji antydyskryminacyjnej Daria Nawrot rozmawia Aliną Fegler-Kotkiewicz, prezesem Stowarzyszenia EDUQ.... »

olena.png

Gra o lepszą przyszłość

Daria Nawrot,

O metodach edukacji obywatelskiej, znaczeniu krytycznego myślenia i zaletach grywalizacji Daria Nawrot rozmawia Oleną Garan, koordynatorką projektu “Mistrzowie gry poważnej. Serious gaming dla społeczności lokalnej”, zrealizowanego w ramach programu Erasmus+... »

Elżbieta Zadrożniak (archiwum prywatne)

Spotkania przy europejskim stole

Daria Nawrot,

O znaczeniu współpracy międzynarodowej i otwartości na inne kultury Daria Nawrot rozmawia z Elżbietą Zadrożniak, nauczycielką języka angielskiego z II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach koordynującą projekt Erasmus+ „Join the European table”.... »

FOT.3..JPG

Emeryt na studiach

Daria Nawrot,

– Wykładowcy na zajęciach mogli pomyśleć, że jestem tajnym wysłannikiem rektora – mówi Zenon Lenczewski, który po siedemdziesiątce zaczął studiować kroatystykę i wyjechał na staż w ramach Erasmusa+.... »

Foto.JPG

Cała naprzód! OSP Lotyń na Erasmusie

Daria Nawrot,

Strażacy z lotyńskiej OSP dzięki dofinansowaniu z programu Erasmus+ przez ponad rok szkolili umiejętności i wymieniali się doświadczeniami z partnerskimi jednostkami Ochotniczej Straży z Niemiec. Wszystko to, aby jeszcze skuteczniej służyć lokalnej społeczności.... »

stopka strony