Stowarzyszenie Wspólnota Polska

  • ul. Krakowskie Przedmieście 64
  • 00-322 Warszawa

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.

Stowarzyszenie jest organizatorem zjazdów Polonii i Polaków z zagranicy. „Wspólnota Polska” wspiera struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne w świecie. Pracuje nad ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, realizując poważne prace remontowe i konserwatorskie zabytków polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju.

Stowarzyszenie pomaga szkołom polonijnym, zespołom artystycznym, redakcjom mediów polonijnych, klubom sportowym, drużynom harcerskim, parafiom oraz świadczy pomoc charytatywną. W Polsce organizuje m.in. szereg projektów edukacyjnych dla młodzieży, wymianę w ramach programu „Szkół Patronackich”, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, kursy dla repatriantów. Każdego roku zaprasza na wypoczynek letni do kraju ponad 6 tys. dzieci ze Wschodu oraz 2 tys. dzieci w ramach akcji „Lato z Polską”.
Udziela pomocy stypendialnej młodzieży na naukę w polskich uczelniach wyższych.