Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

  • ul. Warszawska 11
  • 15-062 Białystok

Towarzystwo wspiera białoruską działalność artystyczną, naukową, kulturalną, literacką oraz wydawniczą; organizuje konkursy, konferencje, imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Piosenki Białoruskiej, Święto Kultury Białoruskiej, Kupalle, Białoruskie Festyny Ludowe).

The Bielarussian Social-Cultural Society
The Society supports Bielarussian artistic, cultural, scientific and literary activities. It organises competitions, conferences and cultural events.