Towarzystwo Słowaków w Polsce

  • ul. św. Filipa 7
  • 31-150 Kraków

Towarzystwo Słowaków zrzesza mniejszość słowacką w Polsce; wydaje czasopismo Zivot; prowadzi działalność wydawniczą i kulturalną.

The Slovak Society in Poland
The Society provides a network for Slovaks living in Poland. It publishes the Zivot magazine and undertakes various cultural initiatives.