Fundacja Fuga Mundi

  • ul. Hutnicza 20 B
  • 20-218 Lublin

Celem Fundacji Fuga Mundi jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

The Fuga Mundi Foundation
The Foundation provides equal opportunities for the disabled and other socially excluded groups and their families.