Polskie Stowarzyszenie EUROOPERA

  • Dom Jakuba Boehme
  • ul. Daszyńskiego 12
  • 59-900 Zgorzelec

Polskie Stowarzyszenie EUROOPERA powstało w Zgorzelcu w październiku 1994 r. Dąży do zbliżenia ludzi różnych kultur i lokalnego rozwoju społecznego.

Cele realizuje poprzez działania w dziedzinie kultury, sztuki oraz nauki, ratowanie pomników dziedzictwa europejskiego, współpracę z organizacjami krajów sąsiadujących, propagowanie różnorodnych form rozwoju duchowego i fizycznego.