Towarzystwo Polsko-Izraelskie Nadzieja-Hatikvah

  • ul. Koszarowa 3
  • 51-149 Wrocław
  • telefon: 601 360 989
  • fax: (71) 3261004

Głównym celem Hatikvy jest pogłębianie przyjaźni między społeczeństwami polskim a izraelskim oraz mniejszością żydowską w Polsce. Do ważnych celów Towarzystwa należą również: walka z uprzedzeniami na tle rasowym i etnicznym wśród młodych ludzi w Europie, w szczególności wśród młodzieży Wrocławia; zapoznawanie młodych ludzi z kulturą i historią mniejszości. Inne pola zainteresowań to: historia Żydów w Europie i w Polsce, Państwo Izrael, stosunki polsko-izraelskie i polsko-żydowskie, edukacja międzykulturowa.

The Hope - Hatikvah
The main aim of Hatikvah is to strengthen friendship between Poland, Israel and the Jewish community in Poland. Other important aims of the society include: the prevention of the racial and ethnic prejudice and to promote the culture and history of the Jewish community among the young people of Wrocław. Other areas of interests include the history of Jews in Europe and Poland, the state of Israel, Polish-Israeli and Polish-Jewish relations and intercultural education.