Fundacja o Uśmiech Dziecka

  • ul. Ogrodowa 52-52A
  • Zielona Góra

Fundacja udziela bezpośredniej pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub za pośrednictwem instytucji, organizacji i stowarzyszeń pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi; organizuje imprezy sportowe, kulturalno-oświatowe, międzynarodowe spotkania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, turnusy integracyjno-terapeutyczne. Fundacja współpracuje ze Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi z woj. mazowieckiego.

The O Usmiech Dziecka Foundation
The Foundation offers direct help to disabled children or provides support through related institutions, organisations or associations for disabled children. It organises sport, cultural and educational events, as well as being involved in an international meeting of disabled children and young people and all-inclusive camps.