Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • ul. Strzelecka 3 lok. 12
  • 03-433 Warszawa

Federacja integruje środowisko organizacji pozarządowych.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Polish Nationwide Federation of Non-governmental Organisations
The Federation organises the environment of the non-governmental organisations.