Jugend Forum Młodych

  • ul. Szpitalna 17A
  • 45-010 Opole

Organizacja działająca na rzecz młodzieży. Prowadzi projekt OK.JFM dla uczniów, studentów i młodych ludzi nie mających zatrudnienia. Oferuje kursy i szkolenia, m.in.: komputerowe, specjalistyczne z języka niemieckiego, a także doradztwo w zakresie rozwoju osobistego. Organizacja prowadzi także specjalny program dla młodych liderów mniejszości niemieckiej, mogących animować życie społeczne, kulturalne i polityczne w środowisku mniejszości niemieckiej oraz na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką.

The Jugend Youth Forum
The organisation supports young people. It delivers the OK.JFM project aimed at unemployed young people. It offers computer and German language training courses. The organisation also runs a special programme for young members of the German minority who could stimulate cultural and political activity among the German minority.