Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin”

  • ul. Dworcowa 17a
  • 64 - 820 Szamocin

Do głównych zadań Stowarzyszenia należy prowadzenie i upowszechnianie działalności teatralnej, edukacyjnej i społecznej w ramach powołanego Ośrodka Edukacyjno - Teatralnego, badanie i dokumentowanie obszarów kultury i tradycji oraz skupianie twórców, wykonawców i animatorów teatru zawodowego i amatorskiego. Stowarzyszenie udziela pomocy teatrom amatorskim, grupom twórczym i artystom indywidualnym. Prowadzi Wielopokoleniowy Teatr ,,Stacja Szamocin", którego zespól stanowią głównie amatorzy - mieszkańcy Szamocina i okolic. W teatrze grają dorośli i dzieci. Stowarzyszenie organizuje warsztaty teatralne i plenery plastyczne.

The Educational-Drama Civil Association
The main aim of the Association is to promote drama, educational and civil initiatives within the framework of the Educational -Drama Centre, conduct research on culture and tradition, and group professional and amateur artists. The Association supports drama groups, amateur theatres and individual artists. It runs the multi-generational theatre "Szamocin Station" whose members are mainly amateurs from the Szamocin area.