Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

  • ul. Banderii 4/231
  • 01-164 Warszawa

Głównym celem ACIEE jest wspieranie merytoryczne i wykonawcze inicjatyw prospołecznych. Organizacja zajmuje się realizacją szkoleń z zakresu rynku pracy, doradztwem zawodowym, prowadzeniem wolontariatu europejskiego, realizacją projektów edukacyjnych oraz szerzeniem edukacji ekologicznej. ACIEE współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami, promuje integrację Polski z UE oraz region mazowiecki.