Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

  • ul. Oleandrów 6
  • 00-629 Warszawa

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy i jest członkiem "Grupy Zagranica" zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą z zagranicą.

Fundacja dostarcza strategiczne analizy i rozwiązania dla decydentów rządowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, które dają wgląd w przyszłość i przewidują nadchodzące zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje się głównie na dwóch strategicznych dla Polski wektorach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i obszarze postsowieckim. Merytorycznie tematyka obejmuje analizę szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego w sferach gospodarczej, militarnej, społeczno-politycznej oraz informacyjnej.

Fundacja prowadzi kilka programów, m.in. Akademię Młodych Dyplomatów (AMD) oraz udziela stypendiów (również obcokrajowcom) osobom biąracym udział w projektach bądź w ich wsparciu.