Fundacja Musica Mundi

  • ul. Kozia 3/5 m.43
  • 00-070 Warszawa

Fundacja pomaga szczególnie utalentowanej młodzieży, wspierając finansowo wyjazdy na konkursy, pomagając w zakupie niezbędnych do nauki instrumentów. Organizuje również koncerty z udziałem laureatów prestiżowych konkursów muzycznych oraz pomaga najwybitniejszym młodym muzykom w nagrywaniu płyt.