Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo

  • ul. Szkolna 50
  • 43-502 Czechowice-Dziedzice

Fundacja wspiera działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą dla sierot, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych. Fundacja organizuje pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną.