News -

2011 - Europejski Rok Wolontariatu?

Wszystko na to wskazuje. Propozycję by wolontariat był motywem przewodnim europejskiego roku 2011, złoży Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu Komisja Europejska, która na promocję i działania prowadzone w ramach roku zamierza przeznaczyć 8 milionow euro


. Decyzja ta to wyraz wagi, jaką Unia Europejska przywiązuje do wolontariatu zagranicznego. Państwa członkowskie UE zgodnie uznają, że praca społeczna w innym europejskim kraju służy rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu Europy i zwiększeniu mobilności Europejczyków – a to jeden z ważniejszych celów unijnej polityki młodzieżowej. Dlatego UE planuje poszerzać istniejące i tworzyć nowe programy wolontariatu, prowadzić działania zmierzające do poprawy jakości projektów wolontariackich i uznawalności umiejętności zdobytych w ich trakcie oraz szkolić pracowników młodzieżowych. Chce też promować wolontariat i zwiększać świadomość jego pozytywnych skutków. Temu celowi ma służyć Europejskiego Roku Wolontariatu, co do którego ostateczną decyzję Rada i Parlament podejmą na początku przyszłego roku.
stopka strony