News -

Altiero Spinelli - konkurs dla promujących idee UE

Naukowcy, artyści, nauczyciele, dziennikarze i pisarze, którzy w swojej pracy promują wartości Unii Europejskiej i pomagają zrozumieć jej istotę, mogą wziąć udział w konkursie Altiero Spinelli Prize for Outreach.


Jeśli kiedykolwiek realizowałeś projekt (albo jesteś w trakcie realizacji), który komunikował i promował UE, jej wartości, korzyści wynikające z członkostwa i historię, możesz ubiegać się o nagrodę.

Aplikować można indywidualnie lub grupowo (grupę będzie reprezentował lider). Warunkiem koniecznym do spełnienia jest dyplom ukończenia studiów magisterskich i afiliacja - prawo reprezentowania uczelnii, instytucji lub biznesu w ramach której realizowany był/jest projekt.

Do wygrania:
6 nagród za pierwsze miejsce - 50 000 euro
6 nagród za drugie miejsce - 30 000 euro
10 nagród za trzecie miejsce - 17 000 euro 

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na początku 2018 r.

Terminy - rejestracja - 16 sierpnia 2017
Nadsyłanie zgłoszeń - 2 października 2017

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

stopka strony