News -

Ambitne zadanie dla pomysłowych

Wymyśl intrygujący gadżet, który można będzie wykorzystać w promocji prac Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Weź udział w konkursie EESC Design Eleven!


Wymyśl intrygujący gadżet, który można będzie wykorzystać w promocji prac Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Weź udział w konkursie EESC Design Eleven. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować innowacyjny przedmiot, który mógłby posłużyć do popularyzowania działań EESC. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany i opatrzony logo komitetu. Będzie wręczany podczas oficjalnych wizyt i innych wybranych okazji jako element strategii komunikacyjnej EESC. Organizatorem konkursu – obok Komitetu – są Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów I Szkół Artystycznych, Projektowania i Mediów CUMULUS oraz EIDD Design. Termin przyjmowania prac upływa 30 maja 2011 r. Więcej informacji o nagrodach i zasadach uczestnictwa na stronie www.eesc.europa.eu/design/index-f.html
stopka strony