News -

Azja czeka

Artyści oraz osoby profesjonalnie związane z kulturą mogą skorzystać z nowego programu wspierania mobilności Mobility First organizowanego przez Fundację Azja-Europa (ASEF).


W ramach przedsięwzięcia wybrane osoby mogą wyjeżdżać na różnego rodzaju imprezy, spotkania i projekty badawcze, organizowane w Europie lub Azji. Warunek – spotkanie, w którym chce się uczestniczyć, musi się rozpocząć nie wcześniej niż 10 tygodni po złożeniu wniosku.

Aplikacje przyjmowane będą w trybie ciągłym. Lista dziesięciu artystów i działaczy kulturalnych, którym przyznano stypendia, będzie ogłaszana w trakcie pierwszego tygodnia każdego miesiąca w okresie od maja do października 2017 r. (łącznie odbędzie się 6 rund naboru).

Uruchomienie programu Mobility First związane jest z obchodzonym w tym roku 20-leciem Fundacji Azja-Europa.
    
Ostatnie wnioski w tym roku będzie można składać do 15 września.

Więcej informacji na stronie ASEF.

stopka strony