News -

Berlin czeka na artystów

Jaki wpływ na nas ma świat cyfrowy? Jak ustalić relacje między tym, co namacalne, a tym, co wirtualne? Na ile ważny jest papier — nośnik dawnej kultury — w naszych czasach? Odpowiedzi na te pytania szukać będą stypendyści Arctic Paper.


Jaki wpływ na nas ma świat cyfrowy? Jak ustalić relacje między tym, co namacalne, a tym, co wirtualne? Na ile ważny jest papier — nośnik dawnej kultury — w naszych czasach? Odpowiedzi na te pytania szukać będą stypendyści Arctic Paper.

Trzy stypendia przyznane zostaną artystom i twórcom reprezentującym wszystkie dziedziny sztuki, w przypadku których temat papieru ma pierwszorzędne znaczenie. Młodzi ludzie będą przez cztery tygodnie mieszkać i pracować w Munken Works Space, pracowni w berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o stypendium.

Artyści będą mieli możliwość indywidualnego podjęcia tematu „napięcia pomiędzy bytem analogowym a cyfrowym”. Wyniki ich pracy zostaną przedstawione publiczności na papierze, na blogach i w ramach wystaw.

Termin stypendiów to lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. Złożone aplikacje oceniać będzie niezależne jury.

Wnioski zgłaszać można do 15 marca 2013 r.
Więcej informacji o programie:
http://munkenworks.com/scholarship