News -

Bruksela odświeża internet

Komisja Europejska uruchomiła trzy nowe witryny poświęcone kwestiom edukacji, sportu i młodzieży. Beneficjenci znajdą na nich m.in. informacje o terminach i zasadach składania wniosków o dofinansowanie w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020.


Komisja Europejska uruchomiła trzy nowe witryny poświęcone kwestiom edukacji, sportu i młodzieży. Beneficjenci znajdą na nich m.in. informacje o terminach i zasadach składania wniosków o dofinansowanie w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020.

Strona http://ec.europa.eu/education/ poświęcona jest edukacji i szkoleniom. Można na niej znaleźć informacje o inicjatywach UE w tym zakresie, m.in. programie Erasmus+, odnośniki do stron innych programów i partnerów, a także szczegółowe informacje o ogłaszanych naborach wniosków.

Witryna http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm przedstawia unijne inicjatywy związane z rozwojem sportu – dotyczące m.in. promowania idei fair play, walki z ksenofobią i niedozwolonym dopingiem. Potencjalni beneficjenci mogą tu znaleźć wyczerpujące informacje o zasadach ubiegania się o wsparcie UE – na które w nowym budżecie Wspólnoty sport może liczyć po raz pierwszy.

Trzecia z nowouruchomionych stron - http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm – dedykowana jest młodzieży i organizacjom młodzieżowym. Przedstawia zasady udzielania wsparcia, stanowi też bazę informacji o bieżących wydarzeniach istotnych dla młodego pokolenia Europejczyków.
stopka strony