News -

Bruksela pyta Cię o zdanie

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020.
Celem konsultacji jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych osób i organizacji na temat realizacji strategii w ciągu ostatnich czterech lat. Bruksela pyta również na co należy położyć szczególny nacisk w przyszłości. Ogłoszenie konsultacji poprzedziła publikacja komunikatu, w którym Komisja oceniła dotychczasowe dokonania – z dokumentu wynika, że postępy w osiąganiu pięciu głównych celów strategii są zróżnicowane.

Wnioski z trwających konsultacji zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu wniosku w sprawie śródokresowego przeglądu strategii Europa 2020, zaplanowanego na początek przyszłego roku. Wiosną 2015 r. dyskusje na ten temat planuje również Rada Europejska.

Konsultacje potrwają do 31 października 2014 r.

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.
stopka strony