News -

Bruksela szuka doradców

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na świadczenie usług eksperckich w zakresie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Oferty można składać do 24 września.


Komisja zaproponuje wybranemu oferentowi/konsorcjum zawarcie umowy ramowej, przewidującej wykonywanie określonych prac umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki, wspierających pracę Komisji oraz zwiększających znaczenie i wartość dodaną realizowanych przedsięwzięć.

Do zadań zleceniobiorcy należeć będzie m.in. przygotowywanie analiz i rekomendacji dotyczących edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Oferty będą przyjmowane do 24 sierpnia 2015 r.

Szczegółowe informacje na stronach Komisji Europejskiej.

stopka strony