News -

Bruksela wesprze wolontariat

Komisja Europejska przedstawiła plany wsparcia wolontariatu w Europie. Wśród nich jest m.in. wprowadzenie Europejskiego Paszportu Umiejętności oraz utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.


Komisja Europejska przedstawiła swoje plany wsparcia wolontariatu w Europie. Wśród nich jest m.in. wprowadzenie Europejskiego Paszportu Umiejętności oraz utworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.

Z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Komisja Europejska po raz pierwszy w historii przygotowała dokument poświęcony wyłącznie wolontariatowi. Komunikat UE stwierdza, że bezinteresowne działania podejmowane przez Europejczyków znakomicie wspomagają osiągnięcie wytyczonych przez Unię celów, jednak wciąż brakuje dla wolontariatu odpowiednich ram prawnych, występują też poważne trudności z uznawaniem nabytych w jego trakcie kwalifikacji i kompetencji.

By zmienić tę sytuację Komisja proponuje:
    - stworzyć w 2012 r. Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej,
    - wprowadzić Europejski Paszport Umiejętności, gwarantujący międzynarodowe uznawanie profesjonalnych kwalifikacji zdobytych w trakcie wolontariatu,
    - rozwijać obchodzący 15. rocznicę powstania Wolontariat Europejski (EVS).
Komisja wskazała również państwom członkowskim konkretne działania, które pozwolą lepiej wykorzystać potencjał wolontariatu oraz wezwała członków Unii do tworzenia krajowych systemów wspierania międzynarodowych działań w tej dziedzinie.

– W Europie mamy dziś 100 milionów wolontariuszy, którzy pomagają uczynić świat i nasz kontynent lepszym. Europejski Rok Wolontariatu to okazja, by podkreślić ich dokonania, zachęcić innych, by przyłączyli się do tej idei i pomóc w tym, by wolontariusz i ich organizacje radziły sobie jeszcze lepiej – podkreśliła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding.

Więcej informacji na stronie http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/news/20110920_en.pdf
stopka strony