News -

Bruksela za jednym programem edukacyjno-młodzieżowym

Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu Wspólnoty na lata 2014-2020. Na edukację, szkolenia i młodzież chce przeznaczyć co najmniej 15,2 mld euro.
Zaproponowane przez Brukselę Wieloletnie Ramy Finansowe UE przewidują wydatki w wysokości 1,025 biliona euro (co stanowi 1,05 proc. dochodów narodowych UE brutto) oraz wpływy sięgające 972,2 mld euro (1 proc. dochodów narodowych UE brutto).

Komisja chce, by w nadchodzącej perspektywie budżetowej unijne pieniądze wydawano nieco inaczej niż dotychczas - z większym naciskiem na osiąganie rezultatów i celów zapisanych w strategii Europa 2020. Chodzi o przesunięcie środków na takie zadania jak budowa paneuropejskiej infrastruktury, badania i innowacje, edukację i kulturę, zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii oraz wzmocnienie polityki zagranicznej, np. kontaktów z państwami sąsiadującymi.

Co najważniejsze, Komisja zaproponowała wzmocnienie programów związanych z edukacją i szkoleniami zawodowymi. Bruksela uznaje, że inwestowanie w młodych ludzi to jeden z najlepszych biznesplanów. Komisja chce odejść od pomysłu prowadzenia oddzielnych programów i stworzyć integrowaną inicjatywę na rzecz edukacji, szkoleń i młodzieży, z budżetem o wartości 15,2 mld euro, służącą rozwijaniu umiejętności i mobilności.

Więcej szczegółów na stronie http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm
stopka strony