News -

Co zrobić, by była praca dla młodych?

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród młodzieży było jednym z najważniejszych tematów obrad Rady Europejskiej w Brukseli.
Decydenci z krajów UE stwierdzili, że walka z bezrobociem, szczególnie wśród ludzi młodych, powinna być jednym z priorytetów europejskiej polityki w najbliższym czasie.

Uczestnicy obrad uznali, że cel ten można osiągnąć poprzez przekierowanie dostępnych funduszy UE na cele związane ze wsparciem młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy lub rozpoczynaniu szkoleń. Należy również zwiększać możliwości korzystania ze staży i praktyk zawodowych, obniżać pozapłacowe koszty pracy oraz wspomagać międzynarodową mobilność, m. in. poprzez nowelizację przepisów dotyczących uprawnień emerytalnych dla pracowników z zagranicy.

Dwa inne priorytety unijnej polityki to wspieranie finansowania gospodarki, głównie małych i średnich firm, oraz rozszerzanie jednolitego rynku, m. in. w dziedzinie handlu elektronicznego.

Więcej o obradach Rady Europejskiej na stronie:
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/127632.pdf
stopka strony