News -

Dla młodych z pasją

W szkołach średnich Torunia, Poznania i Tczewu wystartowała czwarta edycja Programu Stypendialnego Pasjopolis.
W tegorocznej edycji stypendia będą przyznawane w dwóch głównych kategoriach: naukach ścisłych i humanistycznych, w tym muzyce i sztuce. W Poznaniu granty dostanie 12 osób, w Toruniu 8, a w Tczewie 6. Podobnie jak w zeszłym roku licealistów/ki wesprą Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego i firma Apator SA.

Jak otrzymać stypendium? Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie www.pasjopolis.pl, opisując w nim swoje pasje. Rekomendacje szkoły i świadectwa nie są potrzebne!

Nabór wniosków zakończy się 30 września, laureatów i laureatki poznamy w drugiej połowie października.

Dodatkowe informacje na stronie organizatora.