News -

Dobrze wydać każde euro

Do 8 marca obywatele i organizacje zainteresowane m.in. takimi tematami jak: mobilność edukacyjna, kształcenie i szkolenie, wolontariat, praca z młodzieżą czy mobilność pracowników mogą brać udział w konsultacjach publicznych w sprawie funduszy UE w dziedzinie wartości i mobilności.


W 2018 r. Komisja Europejska przedstawi propozycje dotyczące nowych programów finansowych na okres po 2020 roku w ramach długoterminowego planowania budżetu UE. Wcześniej che jednak zapytać Europejczyków o ocenę wykorzystania funduszy w przeszłości i poprosić o opinie w kwestii ewentualnego usprawnienia ich wydawania w przyszłości. 

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz online (dostępny w 23 językach urzędowych UE). Na wypełnienie ankiety potrzeba mniej więcej 30 minut.

Równolegle do konsultacji w sprawie funduszy w dziedzinie wartości i mobilności prowadzone są inne konsultacje publiczne w obszarach takich jak m.in.: spójność; inwestycje; bezpieczeństwo; migracja i azyl; infrastruktura strategiczna.

Więcej informacji
 

stopka strony