News -

e-SENS - by żyło się łatwiej

13,7 mln euro warte będą planowane przez Komisję Europejską inwestycje w ponadgraniczny rozwój usług publicznych świadczonych online.
Głównym celem projektu e-SENS (Electronic Simple European Networked Services) jest wprowadzenie usług publicznych opartych na ustandaryzowanej, europejskiej infrastrukturze cyfrowej. Projekt będzie obejmował rozwiązania, dzięki którym codzienne funkcjonowanie, praca, studiowanie, podróżowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii będzie łatwiejsze.

Dzięki połączeniu krajowych systemów internetowych usług publicznych obywatele Unii będą mogli założyć firmę lub złożyć wniosek w urzędzie przebywając poza granicami swego kraju.

Więcej na ten temat na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-778_en.htm
oraz
www.esens.eu/home.html