News -

Edukacja dla tolerancji

Najnowsze europejskie i światowe badania dotyczące promowania tolerancji i szacunku dla różnorodności w ramach edukacji dzieci i młodzieży podsumowano w nowej publikacji przygotowanej dla Komisji Europejskiej.


Autorzy raportu – eksperci dr Barry van Driel, dr Merike Darmody oraz dr Jennifer Kerzil – starali się znaleźć odpowiedź na następujące pytania:
- jakie są głównie szanse i wyzwania dla europejskich systemów edukacyjnych w zakresie nauczania na rzecz tolerancji, szacunku dla różnorodności i aktywnego obywatelstwa?
- jakie wnioski polityczne można wyciągnąć z dotychczasowych badań i danych dotyczących powyższych problemów?
- które strategie i praktyki edukacyjne wydają się być najlepsze i w jakich okolicznościach?

Jak wynika z raportu, szacunku dla odmienności można nauczyć w szkole, różnorodność etniczna klas sprzyja współpracy młodzieży z różnych środowisk, a nauczyciele potrzebują dodatkowych szkoleń rozwijających kompetencje międzykulturowe.

Przegląd najważniejszych europejskich i światowych badań dotyczących strategii edukacyjnych na rzecz tolerancji, aktywności obywatelskiej i szacunku dla różnorodności ma pomóc Komisji Europejskiej w prowadzeniu skutecznej polityki, opartej na danych (based on evidence policy).

Publikacja – w jęz. angielskim – dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony