News -

Edukacja pozaformalna a zatrudnienie

Byłeś uczestnikiem edukacji pozaformalnej? Organizowałeś ją? Weź udział w ankiecie Europejskiego Forum Młodzieży dotyczącej wpływu tego rodzaju edukacji na atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy.


Byłeś uczestnikiem edukacji pozaformalnej? Organizowałeś ją? Weź udział w ankiecie Europejskiego Forum Młodzieży dotyczącej wpływu tego rodzaju edukacji na atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy.

Wyniki ankiety mają pomóc jej organizatorom w planowaniu działalności w sferze edukacji. Każdy, kto wypełni formularz przyczyni się do identyfikacji wartości dodanej wynikającej z edukacji pozaformalnej prowadzonej przez organizacje młodzieżowe, oraz do określenia jej wpływu na losy uczestników.

Ankieta jest częścią badań prowadzonych przez Europejskie Forum Młodziezy wspólnie z University of Bath oraz GHK Consulting Ltd. Raport na temat „Wpływu edukacji pozaformalnej w organizacjach młodzieżowych na atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy” ma dać odpowiedź na pytanie, czy tego rodzaju kształcenie dało młodym ludziom umiejętności umożliwiające zdobycie zatrudnienia.

Więcej szczegółów na stronie http://tinyurl.com/7mkgt8w
stopka strony