News -

Edukacja przeciw ubóstwu- seminarium

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – Program Grundtvig i Leonardo da Vinci zapraszają do udziału w seminarium tematycznym pt. „Edukacja jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.


Seminarium poświęcone będzie omówieniu wpływu współpracy europejskiej w ramach programów Grundtvig i Leonardo da Vinci na rzecz edukacji mającej na celu przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane projekty realizowane w obu programach oraz ich efekty, które podejmują tematykę walki z wykluczeniem społecznym i zawodowym. Gdzie: Biblioteka m.st Warszawy (ul. Koszykowa 26/28)
Kiedy: 22 listopada 2010
Kontakt: Joanna Grzegorczyk
E-mail: jgrzegorczyk@frse.org.pl
Deadline: 15 listopada 2010
Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na naszej stronie w zakładce Partnerzy
stopka strony