News -

Edukacja w UE: postępy są, ale za małe

Kraje UE w ciągu ostatnich 10 lat usprawniły swoje systemy edukacyjne, ale w roku 2010 udało im się osiągnąć tylko jeden z pięciu wyznaczonych dekadę wcześniej wskaźników. Takie są wnioski z nowego raportu Komisji Europejskiej dotyczącego rozwoju edukacji i szkoleń.


Jedynym celem, który udało się wypełnić, było zwiększenie liczby absolwentów kierunków matematycznych, związanych z naukami ścisłymi i technologią – od 2000 r. ich liczba wzrosła o 37 proc. Znaczące, ale niewystarczające postępy zrobiono pod względem odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację, liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, rozwoju umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz zwiększania udziału osób dorosłych w edukacji i szkoleniach.
– Znaczący wzrost poziomu edukacji w Europie to dobra wiadomość – skomentowała raport unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou. - W porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat więcej młodych ludzi kończy szkoły ponadgimnazjalne i wyższe – dodała. Nowa unijna strategia Europa 2020 dotycząca zatrudnienia i wzrostu gospodarczego podtrzymała cel ograniczenia do mniej niż 10 proc. odsetka uczniów przedwcześnie kończących edukację, utrzymano również plan zwiększenia liczby absolwentów szkół wyższych do 40 proc. Komisarz Vassiliou wezwała państwa członkowskie, by mimo trudności, z którymi się borykają, nie zmniejszały budżetów przeznaczonych na edukację. – Wydawanie na edukację to dobra inwestycja – zaowocuje miejscami pracy i wzrostem gospodarczym. W dłuższym okresie spłaci się sama – dodała Vassiliou. Komisja Europejska podjęła już kroki, by pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu wyznaczonych celów. W 2010 r. uruchomiła inicjatywę „Mobilna młodzież”, służącą modernizacji systemów edukacji, promowaniu mobilności studentów oraz zwalczaniu bezrobocia. W tym roku natomiast wdrożyła plany dotyczące walki z problemem wczesnego kończenia nauki oraz promowania edukacji przedszkolnej. Państwa członkowskie w najbliższych tygodniach mają przedstawić Komisji własne programy reform, w których znajdą się narodowe cele dotyczące ograniczania problemu przedwczesnego kończenia edukacji oraz wzrostu liczby absolwentów szkół wyższych. Wkrótce też Komisja przedstawi nowe cele w zakresie zatrudnienia i mobilności edukacyjnej. Pełna wersja komunikatu na temat raportu „Progress towards the Lisbon objectives in education and training - Indicators and benchmarks, 2010/11” dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/report10/report_en.pdf
stopka strony