News -

EKS 2023: zaproszenie do składania wniosków

Znamy daty konkursów wniosków o dofinansowanie Projektów Solidarności i Projektów Wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w 2023 r. KE udostępniła również nowy przewodnik po programie.


Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą się włączyć w działania solidarnościowe w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się oraz zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności.

EKS skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat w odniesieniu do działań solidarnościowych, oraz w wieku od 18 do 35 lat w przypadku działań związanych z pomocą humanitarną. Organizacje, które chcą włączyć wolontariuszy w swoje działania lub wesprzeć lokalne działania grup młodych ludzi, mogą ubiegać się o dofinasowanie projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Wcześniej jednak organizacje te muszą uzyskać Znak Jakości EKS (tylko w przypadku projektów wolontariatu). Na poziomie krajowym programem zarządza Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, natomiast na poziomie centralnym – Komisja Europejska.

W 2023 roku planowane są następujące konkursy wniosków:

Projekty Solidarności

23.02.2023 r. godz. 12:00
4.05.2023 r. godz. 12:00 (runda fakultatywna)
4.10.2023 r. godz. 12:00

Projekty Wolontariatu

23.02.2023 r. godz. 12:00
4.10.2023 r. godz. 12:00 (runda fakultatywna)


Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po programie. 

#EKS    #wnioski    #konkursy

stopka strony