Erasmus+ a umiędzynarodowienie polskich uczelni

W serii tematycznej Wydawnictwa FRSE ukazała się publikacja podsumowująca osiągnięcia polskich uczelni realizujących program Erasmus+ w latach 2014–2020. Dostępna jest bezpłatnie w Czytelni FRSE.


Publikacja przedstawia osiągnięcia polskich uczelni realizujących program Erasmus+ w latach 2014–2020. Można w niej znaleźć nie tylko imponujące liczby, ale przede wszystkim dobre praktyki ze szkół wyższych z całej Polski, dotyczące m.in. nowych partnerstw i umów międzynarodowych, programów podwójnego dyplomowania, działań promocyjnych oraz komunikacyjnych. Publikacja obrazuje, jak wzrost liczby studentów zagranicznych, mobilności polskich studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych przekłada się na umiędzynarodowienie uczelni w naszym kraju.

Publikację można pobrać bezpłatnie z Czytelni FRSE.

stopka strony