News -

Erasmus+ InnHUB

W Krakowie powstało międzysektorowe centrum innowacji Erasmus+ InnHUB. Celem inicjatywy jest promocja europejskich programów edukacyjnych oraz popularyzacja oferty Erasmusa.


Celem działalności nowo otwartego punktu będzie integracja potencjału małopolskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych. W rezultacie będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii między tymi podmiotami.

Erasmus+ InnHUB mieścić się będzie na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w pawilonie C. Powstanie tam miejsce na spotkania informacyjne i wykłady prezentujące dobre praktyki oraz rezultaty projektów (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w dziedzinie innowacji). Ponadto Erasmus+ InnHUB ma się włączyć w wydarzenia edukacyjne na rynku małopolskim, podnosząc poziom innowacyjności projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę edukacyjną. W perspektywie do 2027 r. unijne środki na ten cel to 28 mld euro.

#Erasmus    #InnHUB    #Kraków

stopka strony