Eurodesk Polska zaprasza do sieci

Krajowe Biuro Eurodesk Polska poszukuje organizacji, instytucji i placówek zainteresowanych przystąpieniem do Eurodesku. Przed zakończeniem rekrutacji odbędzie się webinarium na temat zasad współpracy w ramach sieci Eurodesk Polska. 


W pierwszej kolejności szukamy podmiotów z większych miast, w których nie ma punktów Eurodesku (m.in. Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Koszalin, Wrocław, Wałbrzych, Płock, Poznań). Mapka z organizacjami należącymi do sieci znajduje się na stronie Eurodesk Polska w zakładce Kontakt

Współpraca w ramach Eurodesku ma - co do zasady - charakter bezgotówkowy. Organizacje i instytucje należące do sieci nie otrzymują od Krajowego Biura Eurodesk Polska środków finansowych. Co oferujemy? Nowoczesne narzędzia umożliwiające wyszukiwanie informacji i kontakt online z konsultantami Eurodesku z całej Europy, dostęp do unikalnych zasobów informacyjnych o tematyce europejskiej i młodzieżowej, nieodpłatne szkolenia, możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych projektach informacyjnych, autorskie publikacje i materiały promocyjne, jedyne w swoim rodzaju know-how oraz możliwość zdobywania doświadczeń i zwiększania kompetencji. Zasady współpracy opisane są na naszej stronie w zakładce dołącz do sieci. A o tym, jaką wartość dla organizacji stanowi członkostwo w Eurodesk Polska można przeczytać w artykule podsumowującym kompleksową ewaluację sieci.

A jakie obowiązki spoczywają na członkach sieci Eurodesk Polska? W dużej mierze sprowadzają się one do… korzystania z naszej oferty. Osoby odpowiedzialne za współpracę z Eurodesk Polska muszą udzielać informacji, być dostępne w godzinach otwarcia punktu, uczestniczyć w eurodeskowych wydarzeniach oraz w miarę możliwości w projektach  informacyjnych. Te i inne zasady współpracy reguluje porozumienie zawierane między organizacją prowadzącą punkt Eurodesku a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach której działa Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Sieć Eurodesku liczy ponad 1000 organizacji i instytucji z 36 krajów europejskich. W Polsce do sieci należy kilkadziesiąt organizacji lokalnych i regionalnych. Działalność Eurodesku wspiera – finansowo i merytorycznie – Komisja Europejska w ramach Programu „Erasmus+” oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Krajowym Biurem Eurodesku w Polsce zarządza Narodowa Agencja Programu „Erasmus+”, działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji o Eurodesku znajduje się na eurodesk.pl w zakładce „O nas”.

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane przystąpieniem do sieci i prowadzeniem punktu informacyjnego Eurodesk Polska proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiety aplikacyjnej do 24 maja 2020 r.

Wcześniej – 7 maja o godz. 10.00 – odbędzie się webinarium, w czasie którego przedstawiciel Krajowego Biura Eurodesk Polska wyjaśni zasady współpracy w ramach sieci Eurodesk Polska i odpowie na wszystkie pytania z nią związane. Wszyscy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego  do dnia 4 maja.  

Przedstawiciele wyłonionych w rekrutacji podmiotów zostaną zaproszeni na czterodniowe szkolenie wprowadzające online dla organizacji przystępujących do sieci Eurodesk Polska. Szkolenie odbędzie się w dniach 15-18 czerwca. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa. Od początku do końca.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

#sieć    #eurodeskpolska    #wawrzyniecpater    #powiekszeniesieci    #eurodeskbeztajemnic