Wsparcie na refleksję

Zmodyfikowane priorytety, nowe przesłanie, dodatkowe granty - prezentujemy najnowsze informacje związane z Europejskim Rokiem Młodzieży.  


2022 jest rokiem specyficznym - podnosimy się z pandemii, która wywarła ogromny wpływ na kondycję psychiczną zwłaszcza młodych osób. Jesteśmy również świadkami sytuacji w Ukrainie i stoimy przed wyzwaniem okazania wsparcia uchodźcom uciekającym przed wojną. Problem migracji dotyczy również innych obszarów pozostających w konfliktach. Aspekt integracji międzykulturowej, solidarności i włączania społecznego nabrał nowego znaczenia, dlatego podczas obchodów EYY nie skupimy się jedynie na świętowaniu, ale także na refleksji i wsparciu.

Motywem przewodnim Europejskiego Roku Młodzieży jest wsłuchiwanie się w głos młodych, dlatego hasło inicjatywy brzmi: Voice Your Vision!

Tematy wiodące roku to:

  • możliwości edukacyjne i zawodowe dla młodych (szczególnie dla osób z mniejszymi szansami);
  • projekty propagujące solidarność i związane z okazywaniem wsparcia dla Ukrainy i uchodźców;
  • zapobieganie szerzeniu się dezinformacji;
  • aktywizacja i zwiększanie zaangażowania młodzieży w życie społeczne i politykę młodzieżową;

Wszyscy organizujący wydarzenia w ramach Roku mogą je zarejestrować na specjalnej mapce znajdującej się na Europejskim Portalu Młodzieżowym.  

Zainteresowani włączeniem się w obchody Roku mogą składać wnioski na wsparcie swoich przedsięwzięć do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, która uruchomiła dodatkowe nabory na projekty wspierające uczestnictwo młodzieży. O dofinansowanie można ubiegać się w ramach:

#EuropejskiRokMłodzieży    #VoiceYourVison

stopka strony