News -

Europejski Wykład Otwarty w Warszawie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w Warszawie zaprasza na wykład pt. "Europejska Inicjatywa Obywatelska - wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej".


Wykład odbędzie się w 19 marca o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Centrum Kreatywności Targowa. Spotkanie poprowadzi dr hab. Marta Witkowska – politolog, wykładowczyni Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert Komisji Europejskiej w zespole TEAM EUROPE, która opowie o następujących zagadnieniach:

  • Wymogi materialne i formalne złożenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
  • Przekaz informacji i promocja inicjatyw.
  • Oczekiwania i determinanty sukcesu inicjatyw.
  • Jaki jest potencjał aktywności obywatelskiej?
  • Jak jest wykorzystany?

Inicjatywa obywatelska, wprowadzona na mocy traktatu lizbońskiego, daje milionowi obywateli, z minimum jednej czwartej państw członkowskich UE, możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaproponowanie przepisów w dziedzinach należących do jej kompetencji. Centrum Kreatywności Targowa.

Team Europe jest zespołem ekspertów informujących o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej. Polski zespół Team Europe to 47 ekspertów – nauczycieli akademickich, pracowników think-tanków oraz organizacji pozarządowych, przedstawicieli zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony jest przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

stopka strony