News -

Eurydice: jak się uczą w Europie?

Organizację roku szkolnego i roku akademickiego w 37 krajach Europy opisano w dwóch nowych publikacjach wydanych przez sieć Eurydice.


Pierwsza z broszur – dotycząca organizacji roku szkolnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – informuje m.in. kiedy w poszczególnych krajach rozpoczyna i kończy się nauka, ile trwają wakacje oraz ile jest dni wolnych od nauki. 

Jak wynika z opracowania, czas trwania wakacji jest w poszczególnych krajach Europy bardzo różny ze względu na odmienne tradycje, kulturę czy też klimat. Jedynym okresem świątecznym wspólnym dla wszystkich krajów prezentowanych w kalendarzu roku szkolnego jest Boże Narodzenie.

Druga publikacja – poświęcona organizacji pracy na uczelniach – zawiera dane porównawcze dotyczące struktury roku akademickiego, terminy sesji egzaminacyjnych i wakacji. Podkreśla również różnice między organizacją studiów uniwersyteckich i pozauniwersyteckich.

 

stopka strony