News -

Finansowanie szkół w Europie

Mechanizmy, metody i kryteria publicznego wsparcia dla szkolnictwa w UE opisuje najnowsza publikacja sieci Eurydice.


Raport przedstawia strukturę systemów finansowania placówek oraz opisuje zasady przepływu środków pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji. W publikacji opisano sytuację w 27 z 28 państw członkowskich UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Turcji.

Autorzy udostępnili również streszczenie publikacji.

Pełen raport dostępny jest na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Wielojęzyczności.

stopka strony