News -

Francja pionierem

Komisja Europejska zaakceptowała pierwszy krajowy program operacyjny poświęcony walce z bezrobociem młodzieży, przygotowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.


Przyjęcie dokumentu oznacza, że władze w Paryżu dostaną 620 mln euro z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i Europejskiego Funduszu Społecznego, by pomagać młodym ludziom - którzy nie uczą się, nie szkolą i nie pracują - w znalezieniu pracy. Wsparcie będzie skierowane do osób z regionów, w których stopa bezrobocia przekracza 25 proc.

Rząd francuski zamierza przeznaczyć otrzymane środki na rozwój sieci doradztwa i szkoleń dla osób o niskich kwalifikacjach, wzrost mobilności w celu odbycia praktyk (na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym) oraz na zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji przez młodzież. Plany Paryża obejmują również zapewnienie „drugiej szansy” osobom, które zakończyły naukę bez uzyskania jakiegokolwiek dyplomu lub kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony