News -

Fundusze unijne dla początkujących

Szukasz źródeł dofinansowania? Komisja Europejska stworzyła przewodnik o funduszach UE dostępnych w latach 2014-2020.


Podręcznik skierowany do sześciu głównych kategorii potencjalnych wnioskodawców: małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, młodzieży, naukowców, rolników i instytucji publicznych. Przewodnik może jednak być cennym źródłem informacji także dla osób spoza wymienionych grup.

Publikacja ma na celu wprowadzenie początkujących do szerokiego zakresu dostępnych możliwości finansowania UE. Zawiera ona podstawowe wytyczne dotyczące procedur składania wniosków oraz informuje, gdzie można uzyskać więcej szczegółów.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony