News -

Granty na projekty edukacyjne

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udziału w konkursie na projekty działań edukacyjnych dotyczących dziedzictwa polsko-niemieckiego. Szczególnie mile widziane będą inicjatywy adresowane do młodzieży szkolnej.
Przedsięwzięcia mogą dotyczyć nie tylko relacji politycznych, ale również kultury materialnej, dziejów przemysłu, urbanistyki, osiągnięć artystycznych. Ich celem ma być rozpowszechnianie wiedzy o wpływie, jaki miały kontakty Polski i Niemiec na urbanizację, rozwój wytwórczości, obieg gospodarczy, obyczaje, sztukę i naukę w obu krajach. Forma projektu jest dowolna: mogą to być filmy, spektakle, materiały edukacyjne, prace plastyczne, scenariusze lekcji, gry miejskie, spotkania ze specjalistami czy dyskusje.

Konkurs jest skierowany do wszelkich osób prawnych posiadających zdolność do czynności prawnych lub jednostek samorządów terytorialnych i innych publicznych jednostek. Projekty należy realizować w partnerstwie polsko-niemieckim, przy czym niemiecki/polski partner projektu może, ale nie musi finansowo partycypować w projekcie.

Maksymalny budżet I edycji programu (jesień 2013 r.) wynosi 250 000 zł. Wsparcie uzyskają nie więcej niż trzy projekty, minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł, a maksymalna 100 tys. zł, przy czym kwota może stanowić maksymalnie 80% wartości projektu. Pozostałe środki muszą pochodzić z innych źródeł (środki własne, środki trzecie, wkład rzeczowy i inne).

Wnioski na projekty konkursowe należy składać w systemie ISOW: e-wnioski.fwpn.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 grudnia 2013 r.

Dodatkowe informacje na stronie:
http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-na-projekty-edukacyjne-48DXp1
stopka strony