News -

Grecja już czeka na młodych

Młodzieżową Stolicą Europy w roku 2014 będą Saloniki. Jury nagrodziło Greków za ciekawe pomysły projektów związanych z wyzwaniami stojącymi przed młodzieżą.
Działania organizowane przez Młodzieżową Stolicę Europy mają nie tylko służyć samej młodzieży, ale także zwiększyć świadomość tego, jak wielki może być wkład młodych ludzi w rozwój lokalnych społeczności oraz życie kulturalne, gospodarcze i polityczne.

Tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy przyznawany jest od 2009 r. na 12 miesięcy. Wygrywa to miasto, które zaproponuje najciekawszy program imprez dla młodzieży. W 2010 r. miano Stolicy przyznano Turynowi, w 2011 r. - Antwerpii, w 2012 r. stolicą zostanie Braga, a w 2013 r. - Maribor.

Ceremonia przyznania tytułu Salonikom odbędzie się w Bradze podczas jesiennego posiedzenia Rady Członków Europejskiego Forum Młodzieży.

Źródło: www.youthforum.org
stopka strony