News -

Gwarancje dla młodzieży na razie rozczarowują

„Organizacje młodzieżowe i gwarancje dla młodzieży w Europie” - tak brzmi tytuł najnowszej publikacji Europejskiego Forum Młodzieży.


Wnioski zawarte w publikacji nie są optymistyczne. Choć gwarancje dla młodzieży wydają się być niepowtarzalną szansą na potraktowanie problemu bezrobocia młodzieży w Europie w sposób skoordynowany i spójny, z doświadczeń sektora młodzieżowego wynika, że w praktyce potencjał gwarancji nie jest w pełni wykorzystywany. Brakuje bowiem pieniędzy, a w niektórych przypadkach również woli politycznej.

Autorzy broszury zauważają również, że w wielu państwach członkowskich w nowe opakowanie ładowane są stare, źle funkcjonujące rozwiązania – taka praktyka nie wystarczy, by rozwiązać problem bezrobocia wśród młodych Europejczyków. By wprowadzenie gwarancji dla młodzieży okazało się sukcesem, potrzebne jest pełne zaangażowanie przedsiębiorców, sektora młodzieżowego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, publicznych służb zatrudnienia, władzy lokalnych oraz decydentów, zarówno krajowych, jak i unijnych. Według najnowszych statystyk stopa bezrobocia wśród młodzieży wciąż sięga 25,4 proc.

W publikacji znaleźć można także szczegółowe analizy rozwoju i wdrażania gwarancji dla młodzieży w dziesięciu krajach członkowskich, przygotowane przez organizacje z tych państw, należące do Europejskiego Forum Młodzieży.

Broszura dostępna jest na stronie:
http://tinyurl.com/ppq3z8j

stopka strony