News -

Gwarancje dla młodzieży - spotkanie we Wrocławiu

9 października w Krakowie odbędzie się seminarium informacyjne w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”.


16 października w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się kolejne seminarium informacyjne w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”.

Projekt stowarzyszenia "MERITUM" zakłada m. in. organizację w całej Polsce seminariów edukacyjnych, poświęconych możliwościom pozyskiwania funduszy na projekty edukacyjne oraz inwestycjom w nowym okresie programowania 2014-2020, w tym m.in. w ramach programu Erazmus+, PO WER oraz Gwarancje dla młodzieży.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele: władz lokalnych odpowiedzialnych za oświatę, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych oraz sektora prywatnego (związanego z nowymi technologami, edukacją i oświatą), a także specjaliści ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Uczestnicy seminarium poznają szczegóły dotyczące programu "Gwarancje dla młodzieży", będą mogli skorzystać z porad i konsultacji doradców zawodowych oraz wymienić doświadczenia, uwagi i pomysły dotyczące tego, jak zwiększać zaangażowanie władz lokalnych na terenach, których mieszkańcy są zagrożeni wykluczeniem zawodowym.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na stronie organizatora:
www.gwarancje.edu.pl
stopka strony